Ochotnicza Straż Pożarna

 

w Tąpkowicach

Rys Historyczny Orkiestry

Krótki zarys z powstania i działalności Strażackiej Orkiestry Dętej przy OSP w Tąpkowicach

Początki działalności Strażackiej Orkiestry Dętej w Tąpkowicach sięgają 1912 roku. Wiosną 1912r. na wniosek ówczesnego naczelnika Ogniowej Straży Pożarnej w Tąpkowicach – Aleksandra Wołyńca założono Strażacką Orkiestrę Dętą. Cała działalność kulturalno- rozrywkowa w tym i strażackiej orkiestry z chwilą wybuchu I wojny światowej, została zawieszona i praktycznie przestała istnieć. 6 kwietnia 1930r. Ignacy Widera wznowił działalność orkiestry dętej.
W tym czasie do orkiestry należeli:

Czernikarz Franciszek,
Kałuża Paweł,
Czerniakrz Piotr,
Michalak Zygfryd,
Gubała Stanisław,
Pilarz Franciszek,
Hetmańczyk Jan,
Twardokęs Józef,
Hetmańczyk Franciszek,
Szlęk Stefan,
Hetmańczyk Władysław,
Wach Marian,
Hetmańczyk Julian,
Zgajewski Marian.

Działalność ta została przerwana 6 sierpnia 1931r. na skutek pożaru . Paliły się prawie całe Tąpkowice , w związku z tym dużo instrumentów zostało zniszczonych i spalonych. Pożar, brak instrumentów i utrata dorobku rodzinnego, a później wybuch II wojny światowej, były głównym powodem do przerwania na długie lata działalności Strażackiej Orkiestry Dętej w Tąpkowicach. Dopiero w 1978 roku na wniosek ówczesnego prezesa OSP w Tąpkowicach Ignacego Widery i nauczyciela gry na instrumentach – Piotra Nowaka, została reaktywowana już po raz trzeci działalność orkiestry. Pierwszym nauczycielem i zarazem kapelmistrzem został Piotr Nowak. Początkowo do nauki gry na instrumentach zapisało się 30 młodych uczniów z Tąpkowic, Niezdary i Oss.
A byli to:

Nir Andrzej, Skubis Zbigniew,
Olech Piotr,
Olech Andrzej,
Olech Kazimierz,
Miiller Bogdan,
Głuszek Adam,
Słodczyk Leszek,
Nowak Daniel,
Kieszek Michał,
Duda Marek,
Turlik Jan,
Zgajewski Jerzy,
Kubica Ireneusz,
Spyra Ryszard,
Lisik Waldemar,
Dybko Marian,
Zgajewski Stanisław,
Siwiec Janusz,
Kubica Edmund,
Kubica Janusz,
Kocot Andrzej,
Zawodniak Grzegorz,
Kaim Grzegorz,
Małota Marcin,
Kubica Krzysztof,
Kańtoch Dariusz,

Staraniem Prezesa OSP Ignacego Widery, instrumenty dla nowo powstałej orkiestry zostały zakupione w jednej z zagłębiowskich kopalń. Po dwóch latach nauki orkiestra zaczęła brać czynny udział w życiu kulturalnym naszej Gminy. Grając na różnych świętach – gminnych, kościelnych i strażackich, koncertowała też poza granicami naszej gminy np. na przeglądzie strażackich orkiestr dętych w Mysłowicach , w amfiteatrze w Rogoźniku i w Szczyrku na przeglądzie kultury Beskidzkiej. W roku 1987 ze względu na stan zdrowia i podeszły wiek ze swej funkcji zrezygnował Piotr Nowak i nikt nie chciał objąć funkcji kapelmistrza. Dopiero na prośbę księdza Jana Kononowa, przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej Czesława Zgajewskiego, Prezesa OSP w Tąpkowicach Jana Wojnarowskiego i Sołtysa Tąpkowic Alfreda Dudę, funkcję prowadzącego orkiestrę przejął doświadczony muzyk Zygmunt Zawodniak, a jego zastępcą został młody i uzdolniony Kazimierz Olech. Pan Zawodniak Zygmunt prowadził orkiestrę przez 10 lat. Po jego śmierci 2 lutego 1997r. następcą został Janusz Siwiec, a jego zastępcą Grzegorz Zawodniak . Wybrano też gospodarza którym został Mieczysław Bąbik . Po rezygnacji Janusza Siwca pierwszym kapelmistrzem w lipcu 2005r. został Grzegorz Zawodniak, a gospodarzami Waldemar Bijak i Dariusz Kańtoch. Orkiestra w dalszym ciągu aktywnie uczestniczy w życiu gminy i powiatu, bierze udział w obchodach świąt państwowych, gminnych, kościelnych, strażackich i rodzinnych. Działalność orkiestry w bardzo dużym stopniu wspierana jest pod wglądem finansowym przez Urząd Gminy Ożarowice. W 2006r orkiestra otrzymała 4000 zł. Kwotę w całości przeznaczono na indywidualne doposażenie członków orkiestry w postaci statywów pod nuty, koszu, rękawic oraz innego wyposażenia mundurowego.

W grudniu 2006r. Orkiestra wydała kalendarze na 2007r. ze zdjęciem grupowym aktualnego składu.
W lipcu 2009r Orkiestra otrzymuje z Urzędu Gminy w Ożarowicach dotację w wysokości 40.000 zł na zakup nowych instrumentów dętych .

Chcesz zostać Strażakiem?!

Nic trudnego. Jeśli lubisz dreszczyk emocji i adrenalinę, chcesz pomagać innym -  wstąp w szeregi naszej OSP. Jeśli zaś nie masz jeszcze 18 lat, swoją działalność rozpoczniesz w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

Bliższych informacji udziela Naczelnik OSP

Jerzy Zgajewski,tel.691 355 984
Możesz też do nas napisać:

osptapkowice@gmail.com
lub odwiedź naszą remizę

ZAPRASZAMY