Ochotnicza Straż Pożarna

 

w Tąpkowicach

Rys Historyczny

W 1910 roku Aleksander Wołyniec Naczelnik Komory Celnej w Niezdarze na pograniczu zaborów ruskiego i pruskiego oraz proboszcz parafii p.w. św. Jakuba w Sączowie – ksiądz Stanisław Senko poczynili starania w sprawie założenia Straży Ogniowej Ochotniczej w Tąpkowicach.

Tąpkowice były wówczas na terenie zaboru ruskiego w Guberni Piotrkowskiej. Z pobliskiego zaboru pruskiego (granica przebiegała na rzece Brynicy) przenikały wiadomości o tworzeniu się organizacji pożarniczych na Śląsku. Niezwykle trudno było uzyskać zgodę władz carskich na utworzenie polskiej organizacji społecznej.
Dopiero 25 sierpnia 1911 roku Gubernator Guberni Piotrkowskiej wyraził zgodę na powstanie Pożarowego Ochotniczego Towarzystwa Strażackiego w Tąpkowicach.
18 września 1911 roku dokonano wyboru władz strażackich . Pierwszym prezesem został wybrany ks. Stanisław Senko , zastępcą – Dydak Szafruga , a naczelnikiem – Aleksander Wołyniec . Straż liczyła wtedy 32 członków.

W skład Pożarowego Ochotniczego Towarzystwa Strażackiego w Tąpkowicach wchodziły również terenowe sekcje : Ożarowice pod dowództwem Piotra Dudy i Niezdary pod dowództwem Konstantego Zrałka. W listopadzie 1911 roku przystąpiono do budowy drewnianej szopy, w której było pomieszczenie na sprzęt strażacki oraz mała scena , widownia i galeria. Z inicjatywy organizacji strażackiej utworzono orkiestrę dętą , powołano amatorskie kółko teatralne. Wkrótce ze środków własnych zakupiono sprzęt gaśniczy.
29 stycznia 1912 roku ,na polecenie władz carskich, odwołano ze stanowiska prezesa zarządu ks. S. Senkę . Jego miejsce zajął dotychczasowy zastępca – pisarz gminny w Tąpkowicach – D.Szafruga. Wybuch I wojny światowej (1914 r.) przyniósł ze strony zaborcy wzmożenie represji wobec działaczy patriotycznych .Pod naciskiem władz naczelnik straży A.Wołyniec w sierpniu 1915 roku opuścił Tąpkowice . Działalność organizacji praktycznie zamarła.

W listopadzie 1918 roku straż pożarna pod dowództwem ówczesnego naczelnika Adolfa Hetmańczyka utworzyła oddział Milicji Ludowej , dbając o bezpieczeństwo gminy do 1919 roku.
29 marca 1925 roku na walnym zebraniu wyłączono sekcje z Ożarowic oraz Niezdary i dokonano reorganizacji tąpkowickiej straży , wybierając nowy zarząd .Natychmiast przystąpiono do intensywnej pracy .Z dochodów uzyskanych z zabaw tanecznych zakupiono mundury sukienne, hełmy mosiężne i trąbkę sygnałową.
W latach 1926 –1935 na wniosek zarządu dla czynnych członków straży organizowano kursy strażackie . Strażacy brali także udział w zawodach gminnych , powiatowych oraz manewrach rejonowych.

Przydatność strażaków we wsi była wiele razy sprawdzana podczas pożarów wiejskich zabudowań. 6 sierpnia 1931 roku doszło do największego w dziejach Tąpkowic pożaru . Mimo wysiłków miejscowych strażaków ,i udziału w gaszeniu 16 jednostek ochotniczych i zawodowych straży (w tym z pobliskiego Bytomia , który należał do Niemiec ),pożar strawił 22 zabudowania mieszkalno-gospodarcze ,18 stodół oraz żywy i martwy inwentarz .8 maja 1935 roku wybuchł pożar w drewnianej szopie strażackiej , która w krótkim czasie całkowicie spłonęła.
16 maja 1936 roku Rada Gromadzka wsi Tąpkowice powołała Komitet Budowy Strażnicy , na czele którego stanął I. Widera.
Wybudowanie murowanej strażnicy trwało od 14 sierpnia do 23 grudnia 1936 roku .W strażnicy mieścił się garaż, świetlica, kancelaria, hol, sala wykładowo-widowiskowa i scena z galerią.

Wybuch II wojny światowej ponownie zahamował oficjalną działalność straży. Strażacy jednak konspiracyjnie organizowali spotkania , prowadzili zbiórki i ćwiczenia.
Od 4 września 1939 roku do 23 stycznia 1945 roku okupant niemiecki urządził w remizie strażackiej magazyn. 23 stycznia 1945 roku w wyniku działań wojennych budynek został uszkodzony . Ponownie oddano go do użytku po wyremontowaniu 15 kwietnia 1945 roku.
W latach 1952-1956 dokonano prac wykończeniowo-remontowych strażnicy. Wyremontowano dach budynku , zrobiono podwieszany sufit i podłogę w sali ,pomalowano również jej ściany . Zakupiono także kurtynę , wykonano murowane ogrodzenie od strony ulicy wraz z żelazną bramą. Ufundowano także podest do tańca na wolnym powietrzu.
W uznaniu zasług straży społeczeństwo Tąpkowic postanowiło ufundować jednostce sztandar . Jego uroczyste wręczenie nastąpiło 19 sierpnia 1956 roku w 45 rocznicę powstania OSP w Tąpkowicach . To jeden z pierwszych sztandarów OSP w okolicy. Sztandar ten służy strażakom do dnia dzisiejszego i stanowi chlubę organizacji. 

15 lutego 1965 roku na walnym zebraniu członków OSP podjęto uchwałę o rozbudowaniu i zmodernizowaniu istniejącego obiektu . Całe społeczeństwo (a szczególnie strażacy) od 28 sierpnia 1965 r. do 31 października 1967 roku , przyczyniło się do powstania Domu Strażaka w Tąpkowicach. 

Z powodów społeczno – ekonomicznych część Domu Strażaka udostępniono na siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury w Tąpkowicach, a cały obiekt przekazano do Urzędu Gminy Tąpkowice.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tąpkowicach zawsze aktywnie współpracowała z sąsiednimi jednostkami oraz uczestniczyła w pracach struktur zrzeszających straże tj. Związków OSP ,które tworzone były na różnych szczeblach administracji. Do roku 1996 byliśmy członkiem Związku Gminnego OSP w Tąpkowicach.

W wyniku różnicy stanowisk co do funkcjonowania władz gminnych Związku oraz prób wciągania strażackiej organizacji do rozgrywek politycznych na szczeblu samorządowym ,uchwałą Zarządu OSP dnia 26.01.97 r. wystąpiliśmy ze struktur gminnych Związku OSP RP w Ożarowicach

Od 1998 r. nasza organizacja jako jedyna w gminie zrzeszona jest w Zarządzie Miejsko-Gminnym Związku OSP RP w Tarnowskich Górach.
Znaczącym wydarzeniem dla naszego stowarzyszenia było przystąpienie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tego zaszczytu ,a jednocześnie poważnego wyzwania dostąpiliśmy w lipcu 1995r. jako jedyna w tym czasie organizacja w gminie. 

Wiek XX zapisał się w historii tąpkowickiej OSP wieloma znaczącymi akcjami ratowniczo – gaśniczymi.
Za aktywny i pełen poświęcenia udział w ratowaniu życia ludzkiego i mienia, członkowie OSP Tąpkowice byli wielokrotnie wyróżniani i nagradzani.
Otrzymali wiele odznaczeń i medali wśród nich „Zasłużony dla Pożarnictwa” czy „Wzorowy Strażak”. Okazją do podziękowań i wyrazów uznania była uroczystość z okazji 90-cio lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach przeprowadzona 4 sierpnia 2001r. Nasi druhowie dotychczas zostali wyróżnieni dwoma „Złotymi Znakami Związku”.
Pierwszym samochodem w naszej jednostce był typowy wóz gaśniczy marki Mercedes z lat 40 tych ubiegłego wieku, zakupiony z funduszy własnych z kopalni w Świętochłowicach, wycofany w roku 1961.

Następnie w 1959r. otrzymaliśmy z KWSP w Katowicach samochód terenowy Dodge – odkryty, który mieliśmy do 1972r.
Stara 25 otrzymaliśmy w 1977r. dzięki ówczesnemu Komendantowi Powiatowemu płk Wincentemu Ścisłowskiemu z Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach, którego mieliśmy do sierpnia 1991r.

Nowym typem była Skoda GBA3,5/16 którą Urząd Gminny zakupił z Zakładów Azotowych w Chorzowie, a którą to sprzedano w 1999 do OSP Siewierz II.
W 1998 w Instytucie Sadownictwa w Świerklańcu zakupiliśmy Żuka z własnych funduszy, którego po przemalowaniu i zamontowaniu urządzeń sygnalizacyjnych przystosowano jako pojazd do ratownictwa drogowego. Samochód ten sprzedano w 2002r. dla OSP Boguchwałowice.

30 marca 1999 roku decyzją komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach otrzymaliśmy samochód Jelcz GCBA 6/32 ze stanem licznika 17.065 km lecz uszkodzoną skrzynią biegów. Po remoncie, malowaniu i oznakowaniu stanowił podstawowe wyposażenie naszej jednostki do dnia lipca 2010, kiedy to został uroczyście przekazany dla OSP Pyrzowice.
Ze środków samorządowych i MSWiA został zakupiony i odebrany 10 października 2001 roku samochód pożarniczy Ford Transit 330 M, którego wyposażyliśmy w urządzenia i sprzęt do ratownictwa technicznego.

Posiadamy własny agregat prądotwórczy, motopompę typu ROBIN, pompę pływającą, pilarki do drewna, betonu, reflektory do oświetlania miejsca akcji, radio-telefony, aparaty powietrzne, pistolet impulsowy typu IPG, sprzęt do ratownictwa drogowego, nożyce hydrauliczne, rozpierak kolumnowy, zestaw poduszek wysokociśnieniowych, pompę membranową do przetłaczania paliwa itp.

Nasza jednostka wyposażona jest w system selektywnego alarmowania, wyposażenie techniczne jednostki stanowi ważny element stopnia gotowości bojowej OSP.
Staraniem Zarządu Stowarzyszenia, przy wydatnej pomocy, szczególnie finansowej Rady i Wójta gminy Ożarowice, Starosty Tarnogórskiego, Zarządu Oddziałów Związku OSP RP Wojewódzkiego w Katowicach i Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zakupiliśmy w maju 2010r. nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania P360.
Nowoczesny, w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb jednostki samochód pozwoli godnie wprowadzać OSP w Tąpkowicach w drugie stulecie działalności.

Na chwilę obecną stan osobowy naszej jednostki przedstawia się następująco:
Członkowie czynni – 73
Członkowie honorowi – 9
Członkowie wspierający – 17

KDP – 11
MDP chłopców – 7
MDP dziewcząt – 3

Chcesz zostać Strażakiem?!

Nic trudnego. Jeśli lubisz dreszczyk emocji i adrenalinę, chcesz pomagać innym -  wstąp w szeregi naszej OSP. Jeśli zaś nie masz jeszcze 18 lat, swoją działalność rozpoczniesz w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

Bliższych informacji udziela Naczelnik OSP

Jerzy Zgajewski,tel.691 355 984

Możesz też do nas napisać:

osptapkowice@gmail.com
lub odwiedź naszą remizę

ZAPRASZAMY